TALOUSARVIOALOITE 277/2013 vp

TAA 277/2013 vp - Hanna Mäntylä /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön Lapin syrjäseuduille

Eduskunnalle

Nuorisotyöttömyys on valtava ongelma maassamme, ja ratkaisuja tämän haitallisen kehityksen pysäyttämiseksi tulisi löytää pian. Nuoret, jotka jäävät vaille koulutus- tai työpaikkaa, ovat suuressa vaarassa syrjäytyä ja joutua yhteiskunnan ulkopuolelle.

Erityisen vaikeassa asemassa ovat ne nuoret, jotka elävät Lapin haja-asutusalueilla ja syrjäseuduilla. Näillä alueilla työllisyystilanne on jo valmiiksi huono, eikä alueella ole juurikaan koulutusmahdollisuuksia. Lisähaasteita nuorten työnhakuun ja koulutukseen hakeutumiseen tuovat pitkät etäisyydet, olematon joukkoliikenne ja palvelujen vaikea saavutettavuus. Näin ollen nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö tarvitsevat lisäresursseja näille alueille, jotta nuorten asemaa voidaan parantaa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  29.91.51 lisäyksenä 300 000 euroa työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön Lapin syrjäseuduille.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Hanna Mäntylä /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Maria Tolppanen /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Juho Eerola /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Johanna Jurva /ps