TALOUSARVIOALOITE 277/2014 vp

TAA 277/2014 vp - Hanna Mäntylä /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Lapin yliopiston sosiaalityön laitokselle syrjäseutujen lapsiperheköyhyyden tutkimukseen

Eduskunnalle

Lapsiperheköyhyys on kasvanut vuosi vuodelta Suomessa. Sen osalta on kyse jo pysyvästä muutoksesta. Lapsiperheköyhyyden yhteydessä voidaan puhua paitsi aineellisesta myös henkisestä köyhyydestä. Niissä perheissä, joissa taloudellinen tilanne on heikko, myös vanhempien jaksaminen heikentyy ja arjesta selviäminen vaikeutuu. Lapsiperheiden vähävaraisuus ja köyhyys voivat johtaa myös moniin muihin ongelmiin. Syrjäseuduilla ja haja-asutusalueilla, esimerkiksi Lapissa, köyhyys aiheuttaa todella suurta ahdinkoa lapsiperheille. Näillä alueilla pitkät välimatkat, heikohkot kulkuyhteydet, palvelujen vaikea saavutettavuus ja haastava työllisyystilanne vaikeuttavat entisestään köyhien lapsiperheiden elämää.

Lapsiperheköyhyyteen tulisi puuttua mahdollisimman tehokkaasti ja saada tällainen kehityskulku katkeamaan pysyvästi. Jotta lapsiperheköyhyys saataisiin loppumaan, tulisi sen tutkimukseen lisätä resursseja. Tieteellisen tutkimuksen avulla voitaisiin selvittää niitä perimmäisiä syitä, jotka lapsiperheköyhyyteen johtavat ja pitävät sitä yllä, ja pyrkiä tämän tiedon avulla ennalta ehkäisemään ja poistamaan lapsiperheköyhyys maastamme. Erityisesti tutkimusta kaivattaisiin syrjäseutujen ja haja-asutusalueiden lapsiperheköyhyydestä. Tutkimukseen, jota tehtäisiin erityisesti syrjäseutujen näkökulmasta, löytyisi edellytyksiä Lapin yliopiston sosiaalityön laitokselta. Tällainen tieteellinen tutkimus olisi koko yhteiskunnan kannalta todella merkittävää.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  29.40.53 lisäyksenä 200 000 euroa Lapin yliopiston sosiaalityön laitokselle syrjäseutujen lapsiperheköyhyyden tutkimukseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

 • Hanna Mäntylä /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Lea Mäkipää /ps

​​​​