TALOUSARVIOALOITE 278/2013 vp

TAA 278/2013 vp - Hanna Mäntylä /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Sallan radan rakentamisedellytysten selvitystyön aloittamiseen

Eduskunnalle

Niin kutsutun Sallan radan voisi tulevaisuudessa yhdistää liikenteellisesti Lapin Murmanskin alueeseen. Uudesta yhteydestä olisi hyötyä erityisesti suomalaiselle kaivostoiminnalle, ja se parantaisi samalla Barentsin alueen sisäisiä liikenneyhteyksiä. Tällä hetkellä rata-osuus puuttuu Sallan ja Alakurtin väliltä. Rakentamispäätös edellyttää ensin rautatien hyötyjen selvittämistä suhteessa investointien määrään, ja nyt olisi ajankohtaista ryhtyä rakentamisedellytysten selvittämiseen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa Sallan radan rakentamisedellytysten selvitystyön aloittamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Hanna Mäntylä /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Maria Tolppanen /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Juho Eerola /ps