TALOUSARVIOALOITE 278/2014 vp

TAA 278/2014 vp - Hanna Mäntylä /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön Lapin syrjäseuduille

Eduskunnalle

Nuorisotyöttömyydestä johtuva nuorten syrjäytyminen on valtava ongelma, jonka pysäyttämiseksi tulisi löytää pian ratkaisu. Etsivä nuorisotyö, työpajatoiminta ja nuorisotakuu ovat työkaluja, joilla ongelmaa pyritään ratkaisemaan.

Lapin haja-asutusalueiden nuorille työttömyys ja syrjäytymisen uhka ovat jo valmiiksi huonon työllisyystilanteen ja pitkien etäisyyksien vuoksi todellista arkipäivää. Ammatillisen koulutuksen opiskelupaikkoja leikataan, välimatkat opiskelupaikkakunnille ovat pitkät ja työnhakupalvelutkin voivat olla vaikeasti saavutettavissa. Nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön on saatava Lapin syrjäseuduille lisäresursseja, jotta pääsemme puuttumaan näiden alueiden nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  29.91.51 lisäyksenä 300 000 euroa työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön Lapin syrjäseuduille.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

 • Hanna Mäntylä /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Lea Mäkipää /ps

​​​​