TALOUSARVIOALOITE 279/2013 vp

TAA 279/2013 vp - Hanna Mäntylä /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen työllistämistoimiin Lapin syrjäseuduille

Eduskunnalle

Lapin syrjäseutujen työllisyystilanne on vuosi vuodelta heikentynyt. Työttömyys ja sen mukanaan tuomat vaikeudet ovat monen Lapin kunnan ongelma. Lapin syrjäseuduilla pitkät välimatkat ja kehnot kulkuyhteydet luovat lisähaasteita jo valmiiksi vaikeaan työllisyystilanteeseen.

Säännölliset työllisyysjaksot auttaisivat katkaisemaan haitallisen kehityksen, jossa työttömyyden vaikutukset monimutkaistavat työttömän ja hänen perheensä tilannetta. Työllistämistoimia tarvitaan erityisesti Lapin syrjäseuduille, joissa työllisyystilanne on todella vaikea ja työttömyysprosentit korkeita, eikä tämä kehitys valitettavasti lähitulevaisuudessa näytä kääntyvän.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  32.30.51 lisäyksenä 500 000 euroa työllisyyden edistämiseen Lapin syrjäseuduilla.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Hanna Mäntylä /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Maria Tolppanen /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Juho Eerola /ps
 • Johanna Jurva /ps