TALOUSARVIOALOITE 279/2014 vp

TAA 279/2014 vp - Hanna Mäntylä /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Kemi—Tornio—Haaparanta-radan sähköistämishankkeen aloittamiseen

Eduskunnalle

Suomen henkilöjunaliikenne Tornioon on lakkautettu 1998 ja Ruotsin henkilöjunaliikenne Haaparantaan 2000. Suomen ja Ruotsin välinen henkilöjunaliikenne lakkautettiin 1992. Perämeren kaaren henkilöliikenteen kehittämisessä yhtenä tavoitteena on saada aikaan säännöllinen ja kattava henkilöjunaliikenne Kemi—Tornio—Haaparanta-alueelle. Hankkeen onnistumisen edellytyksenä on rataverkon sähköistäminen Kemistä Tornioon/Haaparantaan. Tornio—Haaparanta on Suomen vilkkain maaliikenteen raja-asema, ja olisi erittäin tärkeää saada alueelle jälleen toimiva junayhteys Suomesta Ruotsiin ja muuallekin Länsi-Eurooppaan.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 1 000 000 euroa Kemi—Tornio—Haaparanta-radan sähköistämishankkeen aloittamiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Hanna Mäntylä /ps
  • Anne Louhelainen /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Reijo Hongisto /ps
  • Lauri Heikkilä /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Arja Juvonen /ps
  • Laila Koskela /ps
  • Lea Mäkipää /ps

​​​​