TALOUSARVIOALOITE 28/2013 vp

TAA 28/2013 vp - Thomas Blomqvist /r 

Tarkistettu versio 2.0

Suomennos

Määrärahan osoittaminen Lapinkyläntien—Heikinkyläntien päällystystyön loppuun saattamiseen Uudenmaan ELY-keskuksen alueella

Eduskunnalle

Tieosuuden Kirkonkylä—Heikinkylä—Lapinkylä—Tavastby päällystys paikallisteillä 11932 ja 11913 aloitettiin jo joitakin vuosia sitten. Osuudella on öljysorapinnoite, mutta päällystettä puuttuu vielä tien molemmista päistä. Tieosuudella on linja-autoyhteys, ja se on tärkeä paikkakunnan elinhermo. Kunnossapitoa vaikeuttaa nykyinen heikko tienpinta, jota ei ole perustettu kunnolla. Tieosuuden päällystäminen on mitä tärkeintä, koska paikallisen tieverkon liikennöitävyys on keskeistä haja-asutusalueen infrastruktuurille ja asutukselle. Tiehallinnon tarkoituksena on ollut päällystää koko valtion omistuksessa oleva tieosuus, mutta nyt tiehallinto viittaa resurssien puutteeseen työn loppuun saattamiseksi.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 300 000 euroa Lapinkyläntien—Heikinkyläntien päällystystyön loppuun saattamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Thomas Blomqvist /r