TALOUSARVIOALOITE 28/2014 vp

TAA 28/2014 vp - Ritva Elomaa /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen lainauskorvauksiin

Eduskunnalle

Lainauskorvauksen taso on ollut koko sen olemassaoloajan Suomessa merkittävästi alhaisempi kuin muissa vertailukelpoisissa Pohjoismaissa. Korvaus on yli neljä kertaa pienempi Suomessa kuin Ruotsissa, jossa se on seuraavaksi "halvin". Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on useaan otteeseen kiinnittänyt tähän asiaan huomiota. Mietinnöissään se on esittänyt, että lainauskorvaus tulisi saattaa sellaiselle tasolle, että tekijät saavat kohtuullisen korvauksen teostensa lainaamisesta. Tällä hetkellä lainauskorvaus tuottaa kirjailijalle noin 0,04 senttiä/lainauskerta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  29.01.22 lisäyksenä 2 000 000 euroa (laki 1080/1983) lainauskorvauksiin.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Ritva Elomaa /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Reijo Hongisto /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Lauri Heikkilä /ps
  • Anne Louhelainen /ps
  • Arja Juvonen /ps
  • Laila Koskela /ps
  • Mika Raatikainen /ps

​​​​