TALOUSARVIOALOITE 280/2013 vp

TAA 280/2013 vp - Hanna Mäntylä /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Lapin kunnille lastensuojelun avohoidon tukemiseen

Eduskunnalle

Lastensuojelun avohoidon tukitoimilla on merkittävä vaikutus lastensuojelun asiakkaina olevien lasten, nuorten ja perheiden tilanteen parantamiseen. Usein jo pelkästään kotiin saatava kotiapu voi olla riittävä tukitoimi arjessa selviämiseen. Avohoidon tukitoimilla voidaan myös tehokkaasti ennaltaehkäistä muuta lastensuojelun tai sosiaalipalvelujen tarvetta. Lastensuojelun avohoidolla pyritään lisäksi luomaan tasa-arvoinen asema kaikille lapsille esimerkiksi harrastusmahdollisuuksien osalta.

Lapin syrjäseuduilla lastensuojelun asiakkaiden asemaa vaikeuttavat pitkät välimatkat ja niiden aiheuttamat kustannukset sekä palvelujen saatavuus. Lastensuojelun avohoidon kannalta tulisi huomioida syrjäseutujen lisähaasteet ja pyrkiä turvaamaan yhdenvertainen asema myös näiden alueiden lapsille, nuorille ja perheille.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  33.60.31 lisäyksenä 200 000 euroa Lapin kunnille lastensuojelun avohuollon tukemiseen erityisesti syrjäseuduilla.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Hanna Mäntylä /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Juho Eerola /ps
 • Maria Tolppanen /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Johanna Jurva /ps