TALOUSARVIOALOITE 280/2014 vp

TAA 280/2014 vp - Hanna Mäntylä /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Soklin ratahankkeen aloittamiseen

Eduskunnalle

Soklin ratahanke tulisi saada välittömästi käyntiin.

Itä-Lapin tulevaisuuden kannalta hankkeen aloitus on välttämätöntä. Hankkeen suorat ja välilliset myönteiset vaikutukset, niin työpaikoissa kuin muissakin taloudellisissa tekijöissä, olisivat huomattavat koko Lapille. Hanke toisi monia hyötyjä elinkeinoelämän eri alueille. Soklin hankkeen kohdalla ns. tievaihtoehto eli maantiekuljetukset eivät ole miltään osin realistinen vaihtoehto.

Soklin radan rakentaminen mahdollistaisi myös jatkorakentamisena Sallan kautta Venäjälle kulkevan raideliikenteen, joka hyödyttäisi niin elinkeinoelämää kuin myös Lapin matkailua.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 10 000 000 euroa Soklin ratahankkeen aloittamiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Hanna Mäntylä /ps
  • Anne Louhelainen /ps
  • Reijo Hongisto /ps
  • Juho Eerola /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Arja Juvonen /ps
  • Laila Koskela /ps
  • Lea Mäkipää /ps

​​​​