TALOUSARVIOALOITE 281/2013 vp

TAA 281/2013 vp - Hanna Mäntylä /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen omaishoitajien työn tukemiseen Lapin syrjäseuduilla

Eduskunnalle

Omaishoitajien antama arvokas työpanos on yhteiskunnallisesti todella merkittävä. Suomessa on tällä hetkellä yli 300 000 omaishoitajaa, joista vain murto-osa saa esimerkiksi omaishoidon tukea. Omaishoitajien tukeminen esimerkiksi tuetuilla lomajaksoilla tai säännöllisillä vapaapäivillä on hyvin kirjavaa kunnista riippuen. Kuitenkin omaishoitajien työllä säästetään myös koko yhteiskunnan tasolla huomattavia summia, puhumattakaan inhimillisesti hyvän elämän turvaamisesta läheiselle.

Lapissa erityisesti syrjäseutujen omaishoitajilla on monenlaisia haasteita. Ongelmia aiheuttavat palvelujen saatavuus ja pitkät välimatkat. Usein omaishoitajat joutuvat sen lisäksi, että huolehtivat läheisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, huolehtimaan myös muista kodin välttämättömistä arkiaskareista. Omaishoitajan työ on kuormittavaa paitsi henkisesti myös fyysisesti. Tuetut lomajaksot olisivat enemmän kuin tärkeitä arjessa jaksamisen kannalta. Tärkeää olisi myös tavata muita omaishoitajia ja saada vertaistukea.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  33.60.31 lisäyksenä 300 000 euroa omaishoitajien tuettujen lomajaksojen järjestämiseen Lapin syrjäseuduilla.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Hanna Mäntylä /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Juho Eerola /ps
 • Maria Tolppanen /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • Anne Louhelainen /ps