TALOUSARVIOALOITE 281/2014 vp

TAA 281/2014 vp - Hanna Mäntylä /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen työllistämistoimiin Lapin syrjäseuduille

Eduskunnalle

Työllisyystilanne Lapissa heikkenee vuosi vuodelta, eikä tämä kehitys näytä valitettavasti myönteisemmäksi muuttuvan lähitulevaisuudessakaan. Useassa Lapin kunnassa työttömyydestä aiheutuvat taloudelliset ongelmat ovat erittäin haasteellisia ja lisäksi Lapin syrjäseuduille ominaiset pitkät etäisyydet aiheuttavat lisähaasteita vaikeaan työllisyystilanteeseen.

Lapin syrjäseuduille, joissa työttömyyden vaikutukset vaikeuttavat työttömien henkilöiden ja heidän perheidensä arkea, tarvitaan erityisen kipeästi ohjaavaa työllistämistoimintaa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  32.30.51 lisäyksenä 500 000 euroa työllisyyden edistämiseen Lapin syrjäseuduilla.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

 • Hanna Mäntylä /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Lea Mäkipää /ps

​​​​