TALOUSARVIOALOITE 283/2013 vp

TAA 283/2013 vp - Hanna Mäntylä /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Lapin sairaanhoitopiirille lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon

Eduskunnalle

Pitkään on voitu osoittaa eri tutkimuksin, että lasten ja nuorten kokemat elämän vaikeudet tuottavat monentasoisia elämänkulun vaikeuksia. Suurena haasteena ovat lasten ja nuorten tunne-elämän vaikeudet sekä käytösongelmat. Nämä osaltaan ajavat nuoria usein päihdekokeilujen kautta päihteiden ongelmakäyttäjiksi ja luovat myös yhä lisääntynyttä ahdistusta ja masennusta.

Lapissa, jossa etäisyydet ovat pitkät, erityistason sairaanhoitopalvelujen saatavuudessa on aivan omanlaiset haasteensa. Lapset ja nuoret saattavat joutua kulkemaan yhden terapiatunnin vuoksi satojen kilometrien matkan, jopa useita kertoja viikossa, ja näihin on varattava useita tunteja aikaa. Tämä on ennen kaikkea avuntarpeessa olevalle lapselle tai nuorelle äärimmäisen kuormittavaa, mutta vaatii myös perheiltä paljon järjestelyjä. Lisäksi lapsi tai nuori joutuu usein olemaan koulusta tunteja pois, ja nämä oppitunnit hänen on itsenäisesti perheen tuella kyettävä kuitenkin korvaamaan. Vaikka Kelan kautta onkin mahdollista saada ns. täysimääräinen matkakulukorvaus omavastuun tultua täyteen, on monessa perheessä omavastuuosuuskin suuri summa, johon tarvittavat rahat on jostakin löydyttävä.

On epäoikeudenmukaista, että Lapin lapset ja nuoret eivät ole samanarvoisessa asemassa muun maan lapsiin verrattuna niissä tilanteissa, joissa he tarvitsevat psykiatrista apua. Lapin osalta olisikin ehdottomasti turvattava terapeuttisten palveluiden saatavuus myös syrjäseutujen lapsille ja nuorille sekä luotava sellaiset toimintamallit, joiden avulla ja kautta turvataan palveluiden saatavuus samanarvoisesti muun maan lapsiin ja nuoriin verrattuna.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon luvun  33.60 uudelle momentille 500 000 euroa Lapin sairaanhoitopiirille lasten ja nuorten psykiatrisen hoidon turvaamiseen ja saavutettavuuden parantamiseen erityisesti syrjäseuduilla.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Hanna Mäntylä /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Juho Eerola /ps
 • Maria Tolppanen /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Johanna Jurva /ps