TALOUSARVIOALOITE 283/2014 vp

TAA 283/2014 vp - Hanna Mäntylä /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen omaishoitajien työn tukemiseen Lapin syrjäseuduilla

Eduskunnalle

Omaishoitajien tekemä arvokas työ ja heidän antamansa työpanos on yhteiskunnallisesti erittäin tärkeä. Heidän työllään säästetään yhteiskunnallisesti huomattavia summia ja samalla he turvaavat läheisilleen inhimillisesti hyvän elämän. Kuitenkin omaishoitajien tukeminen esimerkiksi tuetuilla lomilla tai säännöllisillä vapaapäivillä on erittäin kirjavaa kunnista riippuen.

Erityisesti Lapin syrjäseutujen omaishoitajilla on monia haasteita. Ongelmia aiheuttavat esimerkiksi pitkät välimatkat kodin ja palveluiden välillä. Asiointi eri virastoissa on erittäin haasteellista ilman apua. Työ on kaikin tavoin erittäin kuormittavaa ja juuri tämän vuoksi tuetut lomajaksot ovat erittäin tärkeitä arjessa jaksamisen kannalta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  33.60.31 lisäyksenä 300 000 euroa omaishoitajien tuettujen lomajaksojen järjestämiseen Lapin syrjäseuduilla.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

 • Hanna Mäntylä /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Lea Mäkipää /ps

​​​​