TALOUSARVIOALOITE 284/2014 vp

TAA 284/2014 vp - Hanna Mäntylä /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen vanhusten palvelujen tukemiseen Lapin syrjäseuduilla

Eduskunnalle

Lapin syrjäseuduilla, joissa etäisyydet ovat pitkiä eikä julkista liikennettä ole välttämättä lainkaan, vanhusten asiointi esimerkiksi virastoissa tai lääkärissä on erittäin haasteellista. Tilanne on erityisen vaikea niillä vanhuksilla, joilla ei ole oman auton käyttömahdollisuutta. Lisäksi palvelujen siirto pienistä kuntataajamista suurimpiin kaupunkeihin vaikeuttaa palvelujen saatavuutta. Jotta palvelut voidaan toteuttaa koko maassa yhdenmukaisesti, vanhusten palvelujen turvaamiseen Lapissa tarvitaankin lisäresursseja.

Myös Lapin syrjäseutujen vanhuksilla tulee olla jatkossakin oikeus mahdollisimman hyvään elämään omassa kodissaan ilman että he joutuisivat maantieteellisillä perusteilla eriarvoiseen asemaan.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  33.60.31 lisäyksenä 300 000 euroa vanhusten palvelujen tukemiseen Lapin syrjäseuduilla.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

 • Hanna Mäntylä /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Lea Mäkipää /ps

​​​​