TALOUSARVIOALOITE 285/2014 vp

TAA 285/2014 vp - Martti Mölsä /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen tien 12753 (Myllytie) päällysteen parantamiseen Punkalaitumella

Eduskunnalle

Punkalaitumella sijaitseva tie 12753 Särkkä eli Myllytie on paikallistieksi vilkkaasti liikennöity tie; yli 150 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tie toimii yhteytenä tanssilava Särkälle, jossa vierailee kesäisin tuhansia tanssinharrastajia eri puolilta eteläistä Suomea. Lisäksi tie toimii yhteytenä Vehkajärven rannalla sijaitseville vapaa-ajan asunnoille. Tietä käyttävät myös paikalliset elinkeinonharjoittajat, ja osa liikenteestä on raskasta liikennettä. Tien päällysteen kunto ei kuitenkaan vastaa tienkäyttäjien tarpeita ja on paikoin vaaraksi turvallisuudelle.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa tien 127543 (Myllytie) päällysteen parantamiseen Punkalaitumella.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Martti Mölsä /ps

​​​​