TALOUSARVIOALOITE 286/2014 vp

TAA 286/2014 vp - Martti Mölsä /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen seututien 230 tieosuuden Urjala—Punkalaidun päällysteen parantamiseen

Eduskunnalle

Seututie (mt 230) välillä Urjala—Punkalaidun on vilkkaasti liikennöity tieosuus. Liikenteen määrä osuudella valtatie 8 — Urjalankylä on 1 400—2 100 ajoneuvoa vuorokaudessa. Seututie 230 on osa Suomen matkailutieverkkoa. Tien varrella sijaitsee muun muassa suosittu matkailukohde Väinö Linnan reitti. Tien päällysteen kunto ei kuitenkaan vastaa tienkäyttäjien tarpeita ja vaarantaa tielläliikkujien turvallisuutta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa seututien 230 tieosuuden Urjala—Punkalaidun päällysteen parantamiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Martti Mölsä /ps

​​​​