TALOUSARVIOALOITE 287/2013 vp

TAA 287/2013 vp - Martti Mölsä /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen aluearkkitehtitoimintaan

Eduskunnalle

Aluearkkitehtitoimintaa avustamalla edistetään maankäyttö- ja rakennuslain toteuttamista pienissä kunnissa. Aluearkkitehtitoiminnan piirissä on koko maassa 58 avustusta saavaa kuntaa. Määräraha on koko maassa vuonna 2013 0,5 miljoonaa euroa.

Avustuksen saannin pääsääntöisinä perusteina ovat kunnan alle 6 000 asukkaan asukasluku sekä yhteistoiminnan järjestäminen kahden tai useamman kunnan kanssa. Valtion avustuksen määrä on enintään 50 % ympäristöministeriön vuosittain vahvistamista, aluearkkitehdin palkkaamisesta aiheutuvista keskimääräisistä kustannuksista.

Valtion talousarviossa tulee jatkaa aluearkkitehtitoiminnan rahoitusta vuonna 2014.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  35.20.37 lisäyksenä 500 000 euroa aluearkkitehtitoimintaan.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Martti Mölsä /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • James Hirvisaari /ps