TALOUSARVIOALOITE 287/2014 vp

TAA 287/2014 vp - Martti Mölsä /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen seututien (maantie 252) Punkalaidun—Vammala/Sastamala parantamisen suunnitteluun

Eduskunnalle

Seututien (maantie 252) Punkalaidun—Vammala/Sastamala liikenne on lisääntynyt merkittävästi Punkalaitumen kunnan lisättyä yhteistyötään Sastamalan kaupungin, Sastamalan perusturvakuntayhtymän ja muiden toimijoiden kanssa. Tien kunto ei tällä hetkellä vastaa tienkäyttäjien tarpeita. Seututie Punkalaidun—Vammala/Sastamala on merkitty valtioneuvoston 29.3.2007 vahvistamassa Pirkanmaan maakuntakaavassa merkittävästi parannettavaksi tieksi.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa seututien (maantie 252) Punkalaidun—Vammala/Sastamala parantamisen suunnitteluun.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Martti Mölsä /ps

​​​​