TALOUSARVIOALOITE 289/2013 vp

TAA 289/2013 vp - Mika Niikko /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle, Kehitysyhteistyön Palvelukeskukselle ja kehitysyhteistyötiedotukselle

Eduskunnalle

Suuri osa Suomen kehitysyhteistyörahoituksesta ohjautuu monenkeskisesti eli yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa. Monenkeskinen ja maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyön talousarvioesitys vuodelle 2014 on yhteensä 555 152 000 euroa. Tällaisia ovat YK erityisjärjestöineen ja kehitysrahalaitokset, kuten Maailmanpankki. Näillä useiden toimijoiden yhteisillä foorumeilla tapahtuu myös paljon Suomen tekemää poliittista vaikuttamista. Suomen monenkeskiselle toiminnalle myöntämä rahoitus tulee osaksi kehitysrahoituslaitosten varoja, ja ne itse päättävät, mihin rahat käytetään. Suomen kehitysavussa YK:n rahastoilla on merkittävä rooli, sillä niille kanavoidaan noin kolmannes monenkeskisestä kehitysavusta.

Kehitysrahoituslaitokset ovat usean maan omistamia laitoksia, jotka tarjoavat rahoitus- ja asiantuntija-apua kehittyviin maihin. Niiden perustehtävänä on köyhyyden vähentäminen ja kestävän kehityksen tukeminen luotoilla sekä tutkimus- ja neuvontatoiminnalla.

Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöllä on tärkeä rooli Suomen kehitysyhteistyön kokonaisuudessa, sillä se täydentää julkista kahdenvälistä, monenkeskistä ja EU:n kehitysyhteistyötä. Järjestötoiminnan vahvuuksia ovat kansalaisyhteiskuntien väliset suorat kontaktit ja oma-aloitteinen kehitysmaiden köyhimpien toimeentulon edistäminen, ja kehitysyhteistyöhön osallistuukin noin 300 suomalaista kansalaisjärjestöä. Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön talousarvioesitys vuodelle 2014 on 114 000 000 euroa.

Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön kohteena ovat erityisesti ne avun tarvitsijat, joihin julkisen kehitysyhteistyön keinot eivät ulotu. Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyö on myös tuloksellisempaa sekä läpinäkyvämpää, ja se edistää aidosti suomalaisten työllisyyttä. Vapaaehtoinen järjestötoiminta kohdistuu rakenteiden sijasta perustarpeisiin: sosiaaliseen kehitykseen, opetukseen, terveyteen sekä toimeentulomahdollisuuksien parantamiseen. Suorien kontaktiensa kautta kansalaisjärjestöt pystyvätkin vaikuttamaan tehokkaasti.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta osoittaa valtion vuoden 2014 talousarvion momentille  24.30.66 monenkeskiseen kehitysyhteistyöhön ehdotetusta määrärahasta 30 000 000 euroa kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle, Kehitysyhteistyön Palvelukeskukselle ja kehitystyhteistyötiedotukselle.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Mika Niikko /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Kimmo Kivelä /ps
  • Lea Mäkipää /ps
  • Anne Louhelainen /ps