TALOUSARVIOALOITE 289/2014 vp

TAA 289/2014 vp - Mika Niikko /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien tukemiseen

Eduskunnalle

Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on turvata uskonnonvapauden toteutuminen ja edistää mahdollisuuksia uskontojen tunnustamiseen ja harjoittamiseen. Vuoden 2015 talousarviossa tavoite toteutuu erityisesti ortodoksisen kirkon kohdalla, jonka indeksikorotus on 47 000 euroa, ja ministeriön myöntämä avustus 2 377 000 euroa. Edellisenä vuonna ortodoksisen kirkon avustuksen indeksikorotus oli 46 000 euroa. Rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien valtionapu puolestaan on 200 000 euroa. Summa oli sama myös edellisenä vuonna, eli avustuksessa ei ole indeksikorotusta.

Suomen ortodoksisen kirkkokunnan jäsenmäärä oli vuoden 2013 lopussa 58 609 henkeä. Jäsenmäärä on hieman laskenut edellisestä vuodesta. Suomalaisista noin 1,5 prosenttia kuuluu rekisteröityihin uskonnollisiin yhdyskuntiin, joista suurimpia ovat Suomen Vapaakirkko, Katolinen kirkko Suomessa ja Jehovan todistajat. Rekisteröityjä uskonnollisia yhdyskuntia oli vuonna 2013 yhteensä 90, ja jos mukaan lasketaan niiden yhteyteen rekisteröityneet paikallisyhteisöt, yli 380. Rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien yhteenlaskettu jäsenmäärä oli 82 949 henkeä vuonna 2013.

Ortodoksisen kirkon asema toisena valtionkirkkona Suomessa takaa sen taloudelliset toimintamahdollisuudet. Kasvavia uskonnollisia yhdyskuntia ovat kuitenkin erityisesti rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat, erityisesti ns. vapaisiin suuntiin kuuluvat seurakunnat. Näiden uskonnollisten yhdyskuntien tekemä diakoniatyö sekä syrjäytymistä ennalta ehkäisevä lapsi- ja nuorisotyö ovat merkittävässä asemassa yhteiskunnassamme.

Rekisteröityneille uskonnollisille yhteisöille myönnetty valtionapu jakautuu niin monen yhdistyksen kesken, että käytettäväksi jää olemattoman pieni summa. Käytännössä rekisteröidyt uskonnolliset yhteiskunnat pyörittävät toimintaansa jäsentensä varoilla.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  29.01.51 lisäyksenä 200 000 euroa rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien tukemiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Mika Niikko /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Ritva Elomaa /ps

​​​​