TALOUSARVIOALOITE 29/2013 vp

TAA 29/2013 vp - Thomas Blomqvist /r 

Tarkistettu versio 2.0

Suomennos

Määrärahan osoittaminen Paavalinkyläntien—Hommansbyntien päällystämiseen Uudellamaalla

Eduskunnalle

Tie 11911 Paavalinkyläntie Uudenmaan ELY-keskuksen toiminta-alueella perusparannettiin vuonna 2010, mutta sitä ei päällystetty. Valitettavasti hiekkatiet ovat hyvin herkkiä pidempiaikaisille sateille ja menevät helposti hyvin heikkoon kuntoon syksyllä. Tämän vuoksi olisi perusteltua päällystää Paavalinkyläntie— Hommansbyntie, jotta toistuvilta korjaustarpeilta vältyttäisiin. Ylipäänsä on syytä olla vähättelemättä paikallisteiden merkitystä; toimiva tieverkko on ratkaisevassa asemassa ihmisten maaseudulla elämisen ja asumisen kannalta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 800 000 euroa Paavalinkyläntien—Hommansbyntien päällystämiseen Uudellamaalla.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Thomas Blomqvist /r