TALOUSARVIOALOITE 290/2013 vp

TAA 290/2013 vp - Mika Niikko /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Ahvenanmaan maakunnalle verohyvitykseen osoitetun määrärahan vähentäminen

Eduskunnalle

Ahvenanmaan maakunnalle suoritetaan sen itsehallinnosta aiheutuvien menojen kattamiseksi vuosittain valtion varoista määrä, joka vahvistetaan itsehallintolain tarkoittamassa tasoituksessa. Ahvenanmaan maakunnalle voidaan itsehallintolain mukaan myöntää myös ylimääräistä määrärahaa, verohyvitystä ja erityistä avustusta itsehallintolaissa tarkemmin säädetyin perustein.

Valtion talousarvion vuodelle 2014 selvitysosassa todetaan, että Ahvenanmaan itsehallintolain 49 §:n mukaan Ahvenanmaan maakunnalle on maksettava ylimenevä osa, jos maakunnassa verovuodelta maksuunpantu tulo- ja varallisuusvero ylittää 0,5 vastaavasta verosta koko maassa. Tämä Ahvenanmaan maakunnalle suunnattu etuus on kohtuuton ajatellen muita Suomen maakuntia. Ahvenanmaa ei vaikeina taloudellisina aikoina voi olla erityisasemassa koko maan maksuunpantujen tulo- ja varallisuusverojen kompensaatiossa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta vähentää valtion vuoden 2014 talousarvion momentilta  28.80.31 10 000 000 euroa siltä osin kuin määrärahan arvioitu käyttö kohdistuu valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuviin valtion menoihin.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Mika Niikko /ps
  • Kimmo Kivelä /ps
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Anne Louhelainen /ps