TALOUSARVIOALOITE 290/2014 vp

TAA 290/2014 vp - Mika Niikko /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Keski-Uudenmaan kristilliselle koululle

Eduskunnalle

Kunta on velvollinen järjestämään oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä esiopetusta. Osaan tästä tarpeesta vastaavat yksityiskoulut. Ne koulut, jotka ovat saaneet perusopetuksen järjestämisluvan 31.7.1998 jälkeen, saavat kotikuntakorvausta 90 % valtionosuudesta (laki kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta 1704/2009, 38 §, 2 ja 3 momentti). Kotikuntakorvaukset määräytyvät vuosittain siten, että edellistä vuotta edeltävän vuoden lopun oppilasmäärä ratkaisee varainhoitovuoren kotikuntakorvaukset opetuksen järjestäjille. Jos koulun oppilasmäärä on kasvava, uusia oppilaita joudutaan siis opettamaan yli 1,5 vuotta ilman kotikuntakorvauksia.

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun oppilasmäärä oli 31.12.2012 157. Syksyllä 2014 koulunkäynnin aloitti 169 oppilasta. Koska koulun oppilasmäärä oli kasvanut, ilman kotikuntakorvausta opetetaan tällä hetkellä 12 oppilasta.

Kyseisen kaltaisiin rahoitusvajeisiin opetuksen järjestäjillä on mahdollisuus hakea ylimääräistä avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä (laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1705/2009). Keski-Uudenmaan kristillinen koulu ei hakenut avustusta, koska he eivät täyttäneet hakuehtoja, eli koulun kannatusyhdistys ei tuottanut tappiota. Syynä tähän oli kannatusyhdistyksen järjestämä oma varainkeruu- ja talkootoiminta.

Yhdistyksen ylläpitämällä koululla tulee olla taloudelliset edellytykset toimia, jotta sille voidaan myöntää toimilupa. Kristillisten koulujen historiaa onkin värittänyt jatkuva taistelu luvista. Moni kristillinen koulu ei hae harkinnanvaraista avustusta juuri siitä syystä, että heidän kannatusyhdistyksessään toimivat oppilaiden vanhemmat keräävät koululle rahaa vapaa-ajallaan. Tämän yhdistykset tekevät siksi, että haluavat varmistaa toimilupansa jatkumisen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  29.10.30 lisäyksenä 50 000 euroa Keski-Uudenmaan kristillisen koulun tukemiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Mika Niikko /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Ritva Elomaa /ps

​​​​