TALOUSARVIOALOITE 291/2013 vp

TAA 291/2013 vp - Mika Niikko /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen lisääntyvään päivähoidon tarpeeseen

Eduskunnalle

Tällä hetkellä kotihoidon tukea voi saada lapsen hoitamiseen kotona sen jälkeen, kun lapsi on yhdeksän kuukautta vanha. Tukea saa vanhempainrahan loppumisen jälkeen aina siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. Hallituksen rakenneuudistuksen myötä kotihoidon tuki kiintiöitäisiin lapsen isän ja äidin kesken puoliksi.

Kotihoidon tuen muutoksen myötä päivähoitopaikkojen tarve tulee kasvamaan. Se tarkoittaa sekä taloudellista haastetta että koulutetun henkilökunnan ja riittävien tilojen tarvetta. Muutoksen vuoksi kunnat ovat todellisen haasteen edessä. Jos päivähoitoon tulisi jopa 24 000 uutta hoidettavaa, lisäkustannus kunnille olisi 250—300 miljoonaa euroa. Uusien lasten hoitamiseen tulisi palkata uutta henkilökuntaa, todennäköisesti tuhansia. Pätevät lastentarhanopettajat ovat jo nyt kiven alla, ja tulevaisuudessa heidän saaminen työsuhteisiin näin suuressa määrin olisi todennäköisesti mahdotonta.

Tällä hetkellä kotihoidon tuki on yhdestä alle 3-vuotiaasta 336,67 euroa kuukaudessa. Muista perheen alle 3-vuotiaista lapsista tuki on 100,79 euroa kuukaudessa ja yli 3-vuotiaista, alle kouluikäisistä lapsista 64,77 euroa kuukaudessa. Pienituloisille perheille maksetaan lisäksi hoitolisää enintään 180,17 euroa kuukaudessa.

Väestöliiton tutkija Anna Rotkirch arvioi, että kotihoidon tuen muutos kohdistuisi eniten pätkätöitä tekeviin ja pienipalkkaisiin naisiin sekä monilapsisiin perheisiin. Suurin osa kotihoidon tukea pitkään käyttävistä perheistä kuuluu näihin ryhmiin. Rotkirch ei usko, että muutos saisi isiä jäämään kotiin, ja näin kotihoidon tuesta jäisi perheiltä käyttämättä useita kuukausia.

Valtion talousarvioesitys vuodelle 2014 arvioi, että päivähoitopaikkojen tarve lisääntyy muutosesityksen perusteella 3 200 paikkaa. Lukema näyttää kuitenkin olevan pahasti aliarvioitu.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää valtion vuoden 2014 talousarvioon momentin  28.90.30 perusteluihin maininnan, että eduskunta edellyttää hallituksen varautuvan lisääntyvään päivähoitotarpeeseen 10 000 lapsen verran sekä siitä aiheutuviin kuntien lisämenoihin.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Mika Niikko /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Arja Juvonen /ps
  • Kauko Tuupainen /ps
  • Kimmo Kivelä /ps
  • Lea Mäkipää /ps
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Anne Louhelainen /ps