TALOUSARVIOALOITE 291/2014 vp

TAA 291/2014 vp - Mika Niikko /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin

Eduskunnalle

Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset ja ammatilliset erikoisoppilaitokset ovat erikoistuneet aikuisille järjestettävään ammatilliseen koulutukseen. Ne järjestävät ammatillista lisä- ja peruskoulutusta sekä yritysten hankkimana henkilöstökoulutuksena että työhallinnon hankkimana työvoimapoliittisena koulutuksena sekä oppisopimuskoulutuksena. Lisäksi ne järjestävät lisäkoulutusta lyhytkursseina ja pidempinä koulutusjaksoina.

Valtakunnallisten erityisoppilaitosten tarjoama koulutus palvelee yrityksiä ja julkishallintoa, sillä ne ovat teollisuuden tai kaupan yritysten oppilaitoksia. Koulutus voi olla yrityskohtaista tai valtakunnallista, ja myös ammatillista peruskoulutusta järjestetään teollisuuden ja kaupan alalla. Lisäksi erikoisoppilaitokset järjestävät koulutusta oppisopimuskoulutuksena ja työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena.

Valtion talousarviossa ammatillisille erityisoppilaitoksille on myönnetty 176 000 euroa, mikä on kohtuullista, mutta ei riitä hyvittämään edellisenä vuonna vähennettyä 3 400 000 euroa. Vaikeina talousaikoina juuri ammatilliseen aikuiskoulutukseen on panostettava, ja aikuisten kouluttaminen ja työllisyyden lisääminen sitä kautta on yhtä tärkeää kuin nuortenkin. Uudelleen- ja lisäkouluttamisen kautta työllistymismahdollisuudet lisääntyvät, ja siksi hallituksen esittämä vähennys onkin poistettava.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  29.30.51 lisäyksenä 3 000 000 euroa ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Mika Niikko /ps
  • Reijo Hongisto /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Lauri Heikkilä /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Anne Louhelainen /ps
  • Arja Juvonen /ps
  • Johanna Jurva /ps

​​​​