TALOUSARVIOALOITE 292/2013 vp

TAA 292/2013 vp - Mika Niikko /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien tukemiseen

Eduskunnalle

Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on turvata toimintaedellytykset ja uskonnonvapauden toteutuminen ja edistää mahdollisuuksia uskontojen tunnustamiseen ja harjoittamiseen. Vuoden 2014 talousarviossa tavoite toteutuu erityisesti ortodoksisen kirkon kohdalla, jonka indeksikorotus on 46 000 euroa ja ministeriön myöntämä avustus 2 330 000 euroa. Muiden uskonnollisten yhdyskuntien valtionapu sen sijaan on 200 000 euroa. Vastaavasti evankelisluterilaisen kirkon kirkollisverotulot vuonna 2012 olivat 864 miljoonaa euroa ja yhteisöverotulot 98 miljoonaa euroa, yhteensä siis 962 miljoonaa euroa.

Ortodoksisen kirkon jäsenmäärä oli vuoden 2012 lopussa 61 343. Virallisesti rekisteröityneiden uskonnollisten yhdyskuntien jäsenten määrä oli silloin noin 81 000, ja tällaisia yhdyskuntia oli yhteensä 80.

Ortodoksisen kirkon asema toisena valtionkirkkona Suomessa takaa sen taloudelliset toimintamahdollisuudet, mutta ei välttämättä toiminnan vaikuttavuutta. Hiljalleen kasvavia uskonnollisia yhdyskuntia ovat mm. niin sanotut vapaisiin suuntiin kuuluvat seurakunnat, joista osa kuuluu virallisesti rekisteröityneisiin uskonnollisiin yhdyskuntiin. Myös näiden uskonnollisten yhdyskuntien tekemä diakoniatyö sekä syrjäytymistä ennaltaehkäisevä lapsi- ja nuorisotyö ovat merkittävässä asemassa yhteiskunnassamme. Rekisteröityneille uskonnollisille yhteisöille myönnetty valtionapu jakautuu niin monen yhdistyksen kesken, että käytettäväksi jää hyvin pieni summa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  29.01.51 lisäyksenä 200 000 euroa rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien tukemiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Mika Niikko /ps
  • Kimmo Kivelä /ps
  • Lea Mäkipää /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • James Hirvisaari /ps
  • Anne Louhelainen /ps