TALOUSARVIOALOITE 293/2013 vp

TAA 293/2013 vp - Mika Niikko /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin

Eduskunnalle

Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset ja ammatilliset erikoisoppilaitokset ovat erikoistuneet aikuisille järjestettävään ammatilliseen koulutukseen. Ne järjestävät ammatillista lisä- ja peruskoulutusta sekä yritysten hankkimana henkilöstökoulutuksena että työhallinnon hankkimana työvoimapoliittisena koulutuksena sekä oppisopimuskoulutuksena. Lisäksi ne järjestävät lisäkoulutusta lyhytkursseina ja pidempinä koulutusjaksoina.

Valtakunnallisten erityisoppilaitosten tarjoama koulutus palvelee yrityksiä ja julkishallintoa, sillä ne ovat teollisuuden tai kaupan yritysten oppilaitoksia. Koulutus voi olla yrityskohtaista tai valtakunnallista, ja myös ammatillista peruskoulutusta järjestetään teollisuuden ja kaupan alalla. Lisäksi erikoisoppilaitokset järjestävät koulutusta oppisopimuskoulutuksena ja työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena.

Valtion talousarviossa ammatillisilta erityisoppilaitoksilta on vähennetty 3 400 000 euroa, mikä on kohtuutonta vaikeina talousaikoina. Aikuisten kouluttaminen ja työllisyyden lisääminen sitä kautta on yhtä tärkeää kuin nuortenkin. Uudelleen- ja lisäkouluttamisen kautta työllistymismahdollisuudet lisääntyvät, ja siksi hallituksen esittämä vähennys onkin poistettava.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  29.30.51 lisäyksenä 3 400 000 euroa ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Mika Niikko /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Anne Louhelainen /ps