TALOUSARVIOALOITE 294/2013 vp

TAA 294/2013 vp - Mika Niikko /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen ystävyysseurojen kulttuuriyhteistyön tukemiseen

Eduskunnalle

Ystävyysseuratoiminta on oleellinen osa kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Seurat rahoittavat toimintaansa jäsenmaksuilla. Toiminta kehittää kansalaisten kontakteja Suomen ja yli sadan muun maan kanssa. Seuroilla on runsaasti sitoutuneita ja innostuneita vapaaehtoistyöntekijöitä ja yleensä vain muutama palkattu työntekijä. Ystävyysseuratoiminnan ytimenä on kohdemaan monipuolinen esittely suomalaisille, sen kulttuurin tuominen laajasti suomalaiseen tietoisuuteen ja Suomen esittely kohdemaalle. Kyseessä on siis kahdenvälinen, molempia osapuolia hyödyttävä ja rikastuttava toiminta.

Ystävyysseurojen valtionavustuksiin on osoitettu 1 934 000 euroa, mikä on 75 000 euroa vähemmän kuin viime vuonna. Sitä edellisenä vuonna momentille osoitettiin 2 009 000 euroa. Tämä on huolestuttavaa useiden, erityisesti pienten seurojen olemassaolon kannalta. Pienissä järjestöissä yksi työntekijä on kansalaisten saatavilla usein myös työajan ulkopuolella, iltaisin ja viikonloppuisin. Jos tiukkoja resursseja tiukennetaan entisestään, on olemassa vaara, että järjestöjen toimintaa joudutaan supistamaan.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  29.80.52 lisäyksenä 75 000 euroa ystävyysseurojen kulttuuriyhteistyön tukemiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Mika Niikko /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Arja Juvonen /ps
  • Kauko Tuupainen /ps
  • Kimmo Kivelä /ps
  • Lea Mäkipää /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Anne Louhelainen /ps