TALOUSARVIOALOITE 294/2014 vp

TAA 294/2014 vp - Mika Niikko /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen talous- ja velkaneuvonnan järjestämiseen

Eduskunnalle

Talous- ja velkaneuvonta on lakisääteinen, asiakkaille maksuton palvelu, joka on ensisijaisesti kuntien järjestämää. Neuvojat auttavat velkatilanteen kartoittamisessa, tukipalveluiden löytämisessä ja erilaisista velkojen järjestelymahdollisuuksista. He auttavat laatimaan maksuaikatauluja, tuomioistuimelle tehtäviä velkajärjestelyhakemuksia ja maksuohjelmia sekä ovat mukana neuvotteluissa velkojien kanssa.

Asuntovelat ovat kasvaneet pitkään muita velkoja nopeammin, mutta taantuman seurauksena vuodesta 2012 vuoteen 2013 velkojen määrä väheni hieman. Asuntokuntia oli 2 599 613 vuonna 2013. Velallisia niistä oli 1 365 865, joten kaikista asuntokunnista 53 prosentilla oli velkaa: asuntolainaa, elinkeinotoimintaan ja tulonhankintaan otettuja velkoja, opintovelkaa ja kulutukseen tai suurehkoihin hankintoihin otettua niin sanottua muuta velkaa.

Uusien maksuhäiriömerkintöjen määrä on järjestelmällisesti lisääntynyt vuosi vuodelta. Kun vuonna 2010 uusia maksuhäiriömerkintöjä annettiin 1 153 409 kappaletta, oli vastaava lukumäärä vuonna 2013 jo 1 766 337. Lukemien erotus on 612 928 uutta maksuhäiriömerkintää, eli merkintöjen lukumäärä on kasvanut kolmessa vuodessa 153 prosenttia.

Myös häiriömerkintärekisteriin kuuluvien henkilöiden määrä on jatkuvassa nousussa ollen vuoden 2013 lopussa jo 360 000. Suurin osa maksuhäiriömerkinnän saaneista on 25—29-vuotiaita, joiden voi olla vaikea päästä jaloilleen ja tasapainoiseen talouteen merkinnän jälkeen.Kun puhumme velkaantumisesta, puhumme siis mittavasta ja kasvavasta ilmiöstä, joka vaikeina talousaikoina voi tuottaa ongelmia asuntokunnille ja yksilöille. Talous- ja velkaneuvonta toimii äärimmäisen tärkeänä yksikkönä auttamassa kansalaisia, jotka muuten ajautuisivat taloudelliseen ahdinkoon.

Tästä huolimatta talous- ja velkaneuvonnan järjestämiseltä on valtion talousarvioesityksessä vähennetty 280 000 euroa. Tämä on huolestuttavaa ajatellen myös yksilöiden ostovoimaa ja koko maamme taloutta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  32.40.31 lisäyksenä 280 000 euroa talous- ja velkaneuvonnan järjestämiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Mika Niikko /ps
  • Reijo Hongisto /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Lauri Heikkilä /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Anne Louhelainen /ps
  • Arja Juvonen /ps
  • Johanna Jurva /ps

​​​​