TALOUSARVIOALOITE 295/2013 vp

TAA 295/2013 vp - Mika Niikko /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maaseudun elinkeinojen kehittämiseen

Eduskunnalle

Valtion talousarvion 2014 selvitysosan mukaan maa- ja elintarviketalouden kilpailukyky Suomen olosuhteissa perustuu tulevaisuudessa entistä enemmän kaikkien elintarvikeketjun toimijoiden vahvaan osaamiseen sekä uusien innovaatioiden kehittämiseen ja nopeaan käyttöönottoon. Maatalouden harjoittajan toimintaympäristön nopea muutos edellyttää uutta tietoa ja sen nopeaa välittymistä viljelijöille. Ajankohtaisia teemoja ovat laajenevien tilojen johtaminen ja riskienhallinta.

Valtionavulla turvataan kattavan neuvonnan tarjonta, sekä alueellisesti että sisällöllisesti. Neuvontajärjestöjen palveluja käyttää vuosittain noin 40 % maatiloista.

Maaseudun elinkeinojen kehittämisestä ollaan säästötoimenpiteenä leikkaamassa 1 000 000 euroa. Tämä on huolestuttavaa ajatellen maatalouden kehittyviä tarpeita ja haasteita. Maatalouden kehittämisen tulee olla yksi valtiontalouden keskeisimpiä investointeja.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  30.10.50 lisäyksenä 100 000 euroa maaseudun elinkeinojen kehittämiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Mika Niikko /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • James Hirvisaari /ps
 • Anne Louhelainen /ps