TALOUSARVIOALOITE 295/2014 vp

TAA 295/2014 vp - Mika Niikko /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kuluttajajärjestölle

Eduskunnalle

Kuluttajaliitto — Konsumentförbundet ry on kuluttajien etujärjestö, joka neuvoo kuluttajia, on riippumaton ja kaikille avoin kansalaisjärjestö. Liiton ydintehtävänä on kuluttajien edunvalvonta, neuvonta- ja asiantuntijapalvelut sekä vapaan kansalaistoiminnan eri muotojen tukeminen ja edistäminen.

Kuluttajat ovat liiton kautta edustettuina vain muutaman toimihenkilön voimin lähes sadassa kotimaisessa ja eurooppalaisessa yhteistyökumppaneiden ja valtionhallinnon työryhmässä ja komiteassa. Työryhmätyöskentelyn ja lausuntojen antamisen lisäksi Kuluttajaliitto antaa neuvontaa kuluttajille, mutta myös elinkeinonharjoittajille. Perinteisen kuluttajaneuvonnan lisäksi neuvontaa annetaan huoneenvuokrasuhteisiin (mukaan lukien vuokranvälitys) liittyvissä kiistoissa vuokralaisille ja vuokranantajille, asunto-osakeyhtiöön liittyvissä ongelmissa osakkaille sekä asumisoikeusasumiseen liittyvissä kysymyksissä asumisoikeuden haltijoille. Tällä hetkellä maistraateissa toimivat kuluttajaneuvojat pääosin ohjaavat asumiseen liittyvät kysymykset Kuluttajaliiton asumisneuvontaan.

Kuluttajaliitto järjestää talousneuvontaprojekteja, joiden tavoitteena on erityisesti ennaltaehkäistä suomalaisten velkaantumista ja neuvoa taloudelliseen ahdinkoon joutuneita. Liitto järjestää ravitsemuskampanjoita, kuten Terveellisesti ja taloudellisesti -hanketta, joka parantaa pienituloisten kuluttajien valmiuksia ja mahdollisuuksia löytää ja käyttää terveellisiä elintarvikkeita arkiruokailussa. Tämän lisäksi Kuluttajaliitto tukee paikallista kuluttajatoimintaa ja järjestää ympäri Suomea kaikille avoimia tapahtumia ja tilaisuuksia ja tukee useita kymmeniä paikallisyhdistyksiä aktivoimaan ja voimaannuttamaan kuluttajia.

Hallituksen talousarvioesitys vuodelle 2014 toteutuessaan merkitsi kuluttajien edunvalvonnan ja neuvonnan tuntuvaa supistumista ja määrärahojen leikkaamista huolestuttavalle tasolle. Järjestön määrärahoja vähennettiin vuodesta 2013 vuoteen 2014 100 000 euroa, ja samansuuntaisesti kuin edellisinä vuosina. Toiminnan turvaamiseksi määrärahaa on syytä nostaa, sillä vuoden 2015 talousarviossa ei esitetä määrärahan muutosta vuoteen 2014 nähden.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  32.40.50 lisäyksenä 50 000 euroa kuluttajajärjestölle.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Mika Niikko /ps
  • Reijo Hongisto /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Lauri Heikkilä /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Anne Louhelainen /ps
  • Arja Juvonen /ps

​​​​