TALOUSARVIOALOITE 296/2013 vp

TAA 296/2013 vp - Mika Niikko /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen 4H-toimintaan

Eduskunnalle

4H-järjestö on Suomen suurin nuorisojärjestö, jonka toiminta ulottuu noin 90 %:iin kunnista. Järjestön alaisuudessa toimii yhteensä 270 yhdistystä. 4H-yhdistykset tarjoavat työtä tuhansille nuorille ja turvaavat samalla maaseudun palveluntarjontaa. Yhdistysten toiminta keskittyy mm. luontoon, ruokaan ja kansainvälisyyteen, ja yhdistyksillä on noin 70 000 jäsentä.

Valtion talousarvion selvitysosan mukaan "4H-toiminta edistää maaseudun elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta asuinympäristönä tarjoamalla monipuolista harrastus- ja palvelutoimintaa, työllistämällä nuoria ja tarjoamalla heille mahdollisuuksia yrittäjyyden kokeilemiseen omalla kotiseudulla. Erityisenä haasteena on nuorten kasvava työttömyys, johon 4H-yhdistysten painopisteet, työelämävalmiudet ja työllistäminen sekä nuorten yritykset osaltaan vastaavat."

Hallitus aikoo leikata 4H-järjestöltä vuoden 2014 talousarviossa 600 000 euroa. Vähennys on kohtuuton ajatellen yhdistysten ja kattojärjestön toimintaa ja resursseja.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  30.10.55 lisäyksenä 600 000 euroa 4H-toimintaan.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Mika Niikko /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Arja Juvonen /ps
  • Kauko Tuupainen /ps
  • Kimmo Kivelä /ps
  • Lea Mäkipää /ps
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Anne Louhelainen /ps