TALOUSARVIOALOITE 297/2013 vp

TAA 297/2013 vp - Mika Niikko /ps ym.

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenoihin

Eduskunnalle

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tehtävänä on varmistaa tutkimuksella ja valvonnalla elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua sekä kasvien ja eläinten terveyttä. Elintarviketurvallisuutta vaarantaviin riskeihin varaudutaan ennalta varmistamalla elintarvikkeiden ja alkutuotannon tuotteiden sekä tuotantoketjun turvallisuutta ja laatua. Samoin eläinten ja kasvien terveyttä uhkaaviin tauteihin varaudutaan ennalta.

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan tehtävät siirretään lakimuutoksen kautta Elintarviketurvallisuusviraston yhteyteen. Tämän vuoksi momentille siirretään määrärahaa momentilta 30.01.04. Näin ollen Elintarviketurvallisuusviraston tehtävät laajenevat, mikä tulisi ottaa paremmin huomioon myös määrärahoissa.

Hallitus aikoo vähentää Elintarviketurvallisuusviraston määrärahaa 392 000 euroa. Tämä on huolestuttavaa ajatellen ravintotalouden uusia haasteita. Menneenä vuonna jokaisen korviin kantautui kohu DNA-testeillä löydetystä hevosenlihasta, jota nimellisesti naudanlihalla merkityt einestuotteet sisälsivät. GMO-elintarvikkeisiin liittyvät tuotannolliset ja eettiset kysymykset ovat myös erittäin ajankohtaisia, ja kansalaisten turvallisuuden ja valinnan mahdollisuuksien takaamiseksi määrärahojen saatavuus on varmistettava.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  30.30.01 lisäyksenä 100 000 euroa Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenoihin.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Mika Niikko /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Arja Juvonen /ps
  • Kauko Tuupainen /ps
  • Kimmo Kivelä /ps
  • Lea Mäkipää /ps
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Anne Louhelainen /ps