TALOUSARVIOALOITE 297/2014 vp

TAA 297/2014 vp - Mika Niikko /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen terveyden edistämiseen

Eduskunnalle

Terveyden edistämisen määräraha on tarkoitettu päihteiden käytön vähentämiseen ja tupakoinnin ehkäisemiseen sekä muun terveyskäyttäytymisen edistämiseen. Lain terveyden edistämisen määrärahasta 1 §:n mukaan määrärahan mitoituksessa otetaan huomioon väestön päihteiden käytön ja tupakoinnin yleisyys ja niistä aiheutuneet haitat sekä muu terveyskäyttäytyminen.

THL:n mukaan alkoholijuomien kokonaiskulutus oli 11,6 litraa 100-prosenttista alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti vuonna 2013. Kokonaiskulutus on pysynyt ennallaan vuoteen 2012 verrattuna. Tilastoimattoman kulutuksen arvioidaan lisääntyneen vuonna 2013 noin 12 prosenttia edellisestä vuodesta, sillä matkustajatuonti on kasvanut.

Tupakointi on vähentynyt pitkällä aikavälillä erityisesti työikäisten miesten osalta. Naisten kulutus on pysynyt suunnilleen samana 1980-luvulta alkaen, mutta viime vuosina myös hieman vähentynyt. Nuorista päivittäin tupakoi noin 12 prosenttia.

Terveyden edistämisen määrärahasta ollaan vuoden 2015 talousarviossa vähentämässä 200 000 euroa. Määräraha väheni myös edellisenä vuonna 650 000 euroa. Kehitys on huolestuttavaa, sillä hallitusohjelman tavoitteena on alkoholihaittojen vähentäminen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  33.70.50 lisäyksenä 200 000 euroa terveyden edistämiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Mika Niikko /ps
  • Reijo Hongisto /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Lauri Heikkilä /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Anne Louhelainen /ps

​​​​