TALOUSARVIOALOITE 298/2013 vp

TAA 298/2013 vp - Mika Niikko /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen talous- ja velkaneuvonnan järjestämiseen

Eduskunnalle

Talous- ja velkaneuvonta on lakisääteinen, asiakkaille maksuton palvelu, joka on ensisijaisesti kuntien järjestämää. Neuvojat auttavat velkatilanteen kartoittamisessa, tukipalveluiden löytämisessä ja erilaisissa velkojen järjestelymahdollisuuksissa. He auttavat laatimaan maksuaikatauluja, tuomioistuimelle tehtäviä velkajärjestelyhakemuksia ja maksuohjelmia sekä ovat mukana neuvotteluissa velkojien kanssa.

Asuntovelat ovat kasvaneet pitkään muita velkoja nopeammin. Asuntokuntia oli 2 579 800 vuonna 2012. Velallisia niistä oli 1 393 700, joten kaikista asuntokunnista 54 prosentilla oli velkaa: asuntolainaa, elinkeinotoimintaan ja tulonhankintaan otettuja velkoja, opintovelkaa ja kulutukseen tai suurehkoihin hankintoihin otettua niin sanottua muuta velkaa.

Maksuhäiriömerkinnät ovat lisääntyneet viime vuosina huimaa vauhtia. Kun vuonna 2006 uusia maksuhäiriömerkintöjä annettiin 236 995 kappaletta, oli vastaava lukumäärä vuoden 2013 kesäkuun loppuun mennessä kuluvan vuoden osalta jo 999 564. Kuluvana vuonna 30.6. mennessä uuden maksuhäiriömerkinnän on saanut 356 138 henkilöä. Suurin osa maksuhäiriömerkinnän saaneista on 25—29-vuotiatita. Vuodessa maksuhäiriömerkintöjen määrä on kasvanut lähes 5 prosenttia.

Kun puhumme velkaantumisesta, puhumme siis mittavasta ja kasvavasta ilmiöstä, joka vaikeina talousaikoina voi tuottaa ongelmia asuntokunnille ja yksilöille. Talous- ja velkaneuvonta toimii äärimmäisen tärkeänä yksikkönä auttamassa kansalaisia, jotka muuten ajautuisivat taloudelliseen ahdinkoon.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  32.40.31 lisäyksenä 700 000 euroa talous- ja velkaneuvonnan järjestämiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Mika Niikko /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • James Hirvisaari /ps
 • Anne Louhelainen /ps