TALOUSARVIOALOITE 299/2013 vp

TAA 299/2013 vp - Mika Niikko /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kuluttajajärjestölle

Eduskunnalle

Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry on itsenäinen ja riippumaton kuluttajan oikeuksia ja etuja ajava kansalaisjärjestö. Vuoden 2011 alussa suomalainen kuluttajaliike yhdistyi, kun Suomen Kuluttajaliitto ry ja Kuluttajat - Konsumenterna ry yhdistyivät Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry:ksi. Yhdistynyttä kuluttajaliikettä edustava Kuluttajaliitto jatkaa useita vuosia tehtyä työtä kuluttajien etujen ajamiseksi ja palvelemiseksi.

Kuluttajat ovat liiton kautta edustettuina vain muutaman toimihenkilön voimin lähes sadassa kotimaisessa ja eurooppalaisessa yhteistyökumppaneiden ja valtionhallinnon työryhmässä ja komiteassa. Työryhmätyöskentelyn ja lausuntojen antamisen lisäksi Kuluttajaliitto antaa neuvontaa kuluttajille mutta myös elinkeinonharjoittajille. Perinteisen kuluttajaneuvonnan lisäksi neuvontaa annetaan huoneenvuokrasuhteisiin (mukaan lukien vuokranvälitys) liittyvissä kiistoissa vuokralaisille ja vuokranantajille, asunto-osakeyhtiöön liittyvissä ongelmissa osakkaille sekä asumisoikeusasumiseen liittyvissä kysymyksissä asumisoikeuden haltijoille. Tällä hetkellä maistraateissa toimivat kuluttajaneuvojat pääosin ohjaavat asumiseen liittyvät kysymykset Kuluttajaliiton asumisneuvontaan.

Kuluttajaliitto järjestää talousneuvontaprojekteja, joiden tavoitteena on erityisesti ennaltaehkäistä suomalaisten velkaantumista ja neuvoa taloudelliseen ahdinkoon joutuneita. Liitto järjestää ravitsemuskampanjoita, kuten Terveellisesti ja taloudellisesti -hanketta, joka parantaa pienituloisten kuluttajien valmiuksia ja mahdollisuuksia löytää ja käyttää terveellisiä elintarvikkeita arkiruokailussa. Tämän lisäksi Kuluttajaliitto tukee paikallista kuluttajatoimintaa ja järjestää ympäri Suomea kaikille avoimia tapahtumia ja tilaisuuksia ja tukee useita kymmeniä paikallisyhdistyksiä aktivoimaan ja voimaannuttamaan kuluttajia.

Hallituksen talousarvioesitys vuodelle 2014 toteutuessaan merkitsisi kuluttajien edunvalvonnan ja neuvonnan tuntuvaa supistumista ja määrärahojen leikkaamista huolestuttavalle tasolle. Kuluttajaliitolle osoitettu määräraha on pienentynyt vuosi vuodelta viime vuosien ajan. Jotta edes nykyinen toiminta voitaisiin turvata, on äärimmäisen tärkeää, että Kuluttajaliiton valtionapu pysyy vuoden 2013 tasolla.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  32.40.50 lisäyksenä 100 000 euroa kuluttajajärjestölle.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Mika Niikko /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Arja Juvonen /ps
  • Kauko Tuupainen /ps
  • Kimmo Kivelä /ps
  • Lea Mäkipää /ps
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Anne Louhelainen /ps