TALOUSARVIOALOITE 3/2013 vp

TAA 3/2013 vp - Mikko Alatalo /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Hämeenkyrön kunnan haja-asutuksen runkoviemäreiden rakentamiseen

Eduskunnalle

Hankkeessa on tarkoituksena rakentaa runkoviemäriä Hämeenkyrön kunnassa Sasin alueelta Hämeenkyrön keskustan puhdistamolle (noin 15 km) sekä runkoviemäriyhteydet Kyröspohjan ja Heinijärven alueiden haja-asutuksen ja kylätaajamien viemäröintitarpeisiin (noin 9 km). Investointi edistää valtioneuvoston hajajätevesiasetuksen toimeenpanoa ja on yksi tärkeimmistä Pirkanmaan haja-asutuksen viemäröintihankkeista.

Hanke on vesienhoitosuunnitelman mukainen ja sen yleissuunnitelma on laadittu. Rakennussuunnitelmien laadinta aloitetaan kuluvana vuonna. Hämeenkyrön kunta aloittaa jätevedenpuhdistamonsa saneerauksen ja varautuu siten myös haja-asutusalueidensa viemäröintiin. Viemäröintipalvelut koskettavat lähes 1 600 asukasta. Viemäröinnin rakentamisella turvataan erityisesti Hämeenkyrön pohjavesialueita ja se toimii kasvavan kunnan vesihuoltopalveluiden perusratkaisuna. Viemäröinnin piiriin saadaan haja-asutuksen lisäksi alueen koulu- sekä elinkeinotoimintoja.

Kaksivuotisen hankkeen kustannusarvio on yhteensä 4,0 miljoonaa euroa, josta Hämeenkyrön kunnan osuus on 2,8 miljoonaa euroa ja valtion avustuksen osuus 1,2 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  30.50.31 lisäyksenä 600 000 euroa Hämeenkyrön kunnan haja-asutuksen runkoviemäreiden rakentamisen aloittamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Mikko Alatalo /kesk