TALOUSARVIOALOITE 30/2014 vp

TAA 30/2014 vp - Ritva Elomaa /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Turun konservatorion tanssijan koulutusohjelman jatkuvuuden varmistamiseen ja toiminnan kehittämiseen

Eduskunnalle

Tanssin merkitys osana kulttuurin kokonaistarjontaa on suuri. Vuonna 1993 perustettu kestoltaan kolmivuotinen Turun konservatorion tanssijan koulutusohjelma on kouluttanut tanssin ammattilaisia, jotka ovat keskimäärin työllistyneet hyvin valmistuttuaan. Koulutusohjelmalla on keskeinen asema varsinaissuomalaisen ja kansallisen tanssikulttuurin edistäjänä. Nyt koulutusohjelma aiotaan lakkauttaa. Perusteena lakkauttamispäätökselle on sanottu olevan ohjelmasta aiheutuneet taloudelliset tappiot.

Ammatillisen koulutuksen rahoitus perustuu opiskelijamääriin. Tanssijan koulutusohjelman opiskelijamäärä on ollut jo useita vuosia alle puolet aiempien vuosien opiskelijamäärästä. Tämä johtuu aikanaan toteutetun sisäilmaremontin aikaisista tilapäisistä järjestelyistä. Tästä syystä koulutusohjelman taloudellinen tilanne vaikuttaa paljon heikommalta kuin mitä se voisi olla. Opiskelijamäärä on valtiontuen peruste. Arvioiden mukaan noin 22—24 opiskelijan ryhmällä koulutusohjelman talous saataisiin kuntoon. Tanssijan koulutusohjelman opiskelijamäärää tulisi kasvattaa ja sen toimintaa kehittää.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  29.20.30 lisäyksenä 150 000 euroa Turun konservatorion tanssijan koulutusohjelman jatkuvuuden varmistamiseen ja toiminnan kehittämiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

 • Ritva Elomaa /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Osmo Kokko /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Arja Juvonen /ps

​​​​