TALOUSARVIOALOITE 301/2013 vp

TAA 301/2013 vp - Mika Niikko /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen terveyden edistämiseen

Eduskunnalle

Terveyden edistämisen määräraha on tarkoitettu päihteiden käytön vähentämiseen ja tupakoinnin ehkäisemiseen sekä muun terveyskäyttäytymisen edistämiseen. Lain terveyden edistämisen määrärahasta 1 §:n mukaan määrärahan mitoituksessa otetaan huomioon väestön päihteiden käytön ja tupakoinnin yleisyys ja niistä aiheutuneet haitat sekä muu terveyskäyttäytyminen.

THL:n mukaan alkoholijuomien kokonaiskulutus oli 9,6 litraa 100-prosenttisena alkoholina asukasta kohti vuonna 2012. Kokonaiskulutus oli viisi prosenttia pienempi kuin vuonna 2011. Tupakointi on vähentynyt pitkällä aikavälillä sekä miesten että naisten osalta, mutta vuodesta 2010 vuoteen 2011 tupakkatuotteiden kulutus on hieman lisääntynyt.

Terveyden edistämisen määrärahasta ollaan vuoden 2014 talousarviossa vähentämässä 650 000 euroa. Tämä on huolestuttavaa ajatellen yksittäisten kuntien tilanteita, kun päihteidenkäyttö ja tupakointi eivät ole vähentyneet leikkausten tahdissa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  33.70.50 lisäyksenä 260 000 euroa terveyden edistämiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Mika Niikko /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • James Hirvisaari /ps
 • Anne Louhelainen /ps