TALOUSARVIOALOITE 301/2014 vp

TAA 301/2014 vp - Jussi Niinistö /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen varusmiesten kotiuttamisrahaan

Eduskunnalle

Varusmiespalvelus jättää päättyessään monet kotiutuneet nuoret aikuiset asemaan vailla vakituista toimeentuloa. Monesti juuri ensimmäinen kuukausi palveluksen päättymisen jälkeen on nuorelle vaikeinta aikaa. Edessä on usein työ- tai opiskelupaikan hankkiminen ja mahdollisesti muutto omaan asuntoon. Etenkin jo lapsuudenkodistaan pois muuttaneet ajautuvat kotiutumisen jälkeen helposti sosiaalitoimen tukien varaan.

Varusmiesten kotiutumisen jälkeinen toimeentulo tulee turvata maksamalla heille kotiuttamisrahaa, kuten tehtiin vuosina 1971—1992. Kotiuttamisrahan avulla voitiin silloin ja voitaisiin nytkin tehokkaasti tukea varusmiespalveluksensa päättävien henkilöiden siirtymistä takaisin arkielämään. Vaikka kotiuttamisraha lisää menoja sosiaali- ja terveysministeriön budjettiin, säästyy toisaalta kunnilta rahaa, kun varusmiespalveluksensa päättäneitä henkilöitä ei samassa määrin ajautuisi välittömästi toimeentulotuen piiriin.

Lisäksi kotiuttamisraha olisi valtiovallalta tunnustus kansalaisvelvollisuutensa ryhdikkäästi suorittaneille nuorille miehille ja vapaaehtoisille naisille. Kotiuttamisraha osaltaan tukisi yleisen asevelvollisuuden säilyttämistä, koska sillä olisi palvelusmotivaatiota parantava vaikutus — esimerkiksi palveluksen keskeyttämiset mahdollisesti vähenisivät.

Kotiutuville varusmiehille maksettava, Varusmiesliitonkin pitkään ajama 200 euron suuruinen kotiuttamisraha aiheuttaisi vuosittain arviolta 4,8 miljoonan euron kulut. Kun otetaan huomioon samalla pienentyvät kuntien sosiaalimenot sekä kotiuttamisrahan moraalisesti kannustava ja yleistä asevelvollisuutta tukeva merkitys sekä ennalta ehkäisevä vaikutus nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä, ei summa ole kohtuuton.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  33.10.53 lisäyksenä 4 800 000 euroa varusmiesten kotiuttamisrahaan.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Jussi Niinistö /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Anne Louhelainen /ps
  • Juho Eerola /ps
  • Kauko Tuupainen /ps

​​​​