TALOUSARVIOALOITE 302/2013 vp

TAA 302/2013 vp - Mika Niikko /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Ympäristönsuojelun edistämiseen ehdotetun määrärahan vähentäminen

Eduskunnalle

Ympäristön suojeleminen edellyttää tavalla tai toisella puuttumista haitalliseen toimintaan, joka vahingoittaa ympäristöä. Suojelun tarpeellisuuden taustalla ovat usein toiminnan sivuvaikutuksena syntyvät haitat (esim. päästöt), jotka kohdistuvat pääosin muihin kuin toiminnasta hyötyviin osapuoliin. Keskustelun alla on oikeista toimenpiteistä päättäminen, mihin ei ole täysin ongelmatonta ratkaisua. On myös aiheellista pohtia niitä säästötoimenpiteitä, joiden täytyy tiukkana talousaikana kohdistua myös ympäristönsuojeluun.

Uusille ympäristöhankkeille on myönnetty 5 100 000 euron määräraha ja luonnonsuojeluohjelmien ja vastaaviin varauksiin kuuluvien alueiden hankintaa 10 000 000 euroa. Myös Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman mukaisten metsäalueiden hankintaan ja korvauksiin myönnetty 33 730 000 euroa on uusien hankkeiden osalta tässä taloustilanteessa liikaa. Vuonna 3013 rahoitetut hankkeet olivat luonnonhoidon paikkatietotyökalut -kehittämishanke, METSO-luonnonhoito-kehittämishanke, Harjumetsien paahde-elinympäristöverkostot sekä Lähteikköjen ja lettojen kunnostamisen monimuotoisuusvaikutukset.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta vähentää valtion vuoden 2014 talousarvion momentilta  35.10.63 500 000 euroa ympäristöhankkeisiin ehdotetusta määrärahasta, 1 000 000 euroa luonnonsuojeluohjelmien ja vastaaviin varauksiin kuuluvien alueiden hankintaan ehdotetusta määrärahasta ja 1 000 000 euroa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman mukaisten metsäalueiden hankintaan ehdotetusta määrärahasta.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Mika Niikko /ps

​​​​