TALOUSARVIOALOITE 302/2014 vp

TAA 302/2014 vp - Jussi Niinistö /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtion varoista suoritettavaan eläkkeen korvaamiseen varusmies- ja siviilipalveluksen ajalta

Eduskunnalle

Varusmies- ja siviilipalveluksen ajalta ei nykyisen lainsäädännön nojalla kartu eläkettä, jollei sen aikana ole työeläkevakuutettavia työansioita. Käytännössä palvelusaika jättää eläkkeen karttumatta keskimäärin 8,5 kuukauden ajalta.

On epäoikeudenmukaista, että kansalaisvelvollisuuden suorittaminen vähentää nuorelle tulevaisuudessa maksettavan eläkkeen määrää. Varusmies- ja siviilipalvelusta suorittavat on otettava eläkejärjestelmän piiriin, jotta heille karttuu eläkettä, kuten alle kolmivuotiaan lapsen hoidon ja opiskelun ajalta karttuu.

Eläkkeen karttuminen varusmies- ja siviilipalveluksen ajalta aiheuttaisi opiskeluajan eläkekustannuksiin verrattuna huomattavasti pienemmät kustannukset. Tämä selittyy varusmiesajan lyhyemmällä kestolla ja kohdentumisella vain noin puoleen ikäluokasta.

Eduskunta on jo vuonna 2007 kiinnittänyt huomiota varusmiesten eläketurvan puuttumiseen. Tuolloin eduskunta edellytti hallitusta ryhtymään toimiin varusmiespalvelusajan ottamiseksi huomioon eläkkeen määräytymisessä (EV 110/2007 vp ). Asiaa ei kuitenkaan ole edistetty.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  33.40.53 lisäyksenä 1 500 000 euroa valtion varoista suoritettavaan eläkkeen korvaamiseen varusmies- ja siviilipalveluksen ajalta ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että määrärahaa saa käyttää valtion varoista suoritettavaan eläkkeen korvaamiseen varusmies- ja siviilipalveluksen ajalta.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

 • Jussi Niinistö /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Juho Eerola /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Lea Mäkipää /ps

​​​​