TALOUSARVIOALOITE 303/2013 vp

TAA 303/2013 vp - Jussi Niinistö /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen

Eduskunnalle

Suomen puolustusvoimat kamppailee puolustusvoimauudistuksen ja budjettisäästöjen kourissa ja yrittää parhaansa mukaan saavuttaa sille asetetut velvoitteet ja tavoitteet, pienenevien resurssien rajoissa.

Puolustusvoimien tukena ovat monet vapaaehtoiset maanpuolustusjärjestöt, jotka tekevät korvaamattoman arvokasta työtä eri puolilla Suomea. Niillä on kymmeniä tuhansia jäseniä, joten voidaan perustellusti todeta, että ajatus isänmaan puolustamisen tärkeydestä yhdistää suomalaisia myös järjestötasolla. Toiminta on monipuolista, sillä järjestöt harrastavat ammuntaa, maastotoimintaa, urheilua ja liikuntaa sekä aatteellista maanpuolustustyötä. Tämä toiminta on erityisen merkittävää nykytilanteessa, jossa reservin kertausharjoitukset on ajettu alas.

Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen annettava kiinteä määräraha on vähentynyt jo useana vuonna peräkkäin. Tämä kehitys on sekä huolestuttava että epäoikeudenmukainen. Ei ole oikein, että koulutusaukkoa paikkaavat maanpuolustusjärjestöt joutuvat vuodesta toiseen tyytymään aina vain pienempään tukeen.

Puolustusvoimauudistuksen ja säästöjen myötä Suomen puolustuskyky osin rapautuu. Maanpuolustusjärjestöt voisivat osaltaan jarruttaa tuota kehitystä ja parantaa niin laimentuvaa maanpuolustustahtoa kuin reserviläisten heikkenevää osaamista ja tietotaitoa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvion momentille  27.10.50 lisäyksenä 150 000 euroa maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Jussi Niinistö /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • James Hirvisaari /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • Olli Immonen /ps