TALOUSARVIOALOITE 303/2014 vp

TAA 303/2014 vp - Jussi Niinistö /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen ulkomaalaisille maksettavaan rintama-avustukseen

Eduskunnalle

Suomen sodissa vapaaehtoisesti palvelleelle joko Suomessa pysyvästi asuvalle ulkomaalaiselle rintamasotilaalle tai entisen Neuvostoliiton alueella pysyvästi asuvalle rintamasotilaalle voidaan hakemuksesta myöntää vuosittainen rintama-avustus.

Rintama-avustus tulisi tasavertaisuuden vuoksi maksaa ulkomaalaisten rintamasotilaiden lisäksi myös kaikille sotatoimialueella maanpuolustuksellisissa tehtävissä palvelleille ulkomaalaisille työvelvollisille vastaavasti kuin vastaavissa tehtävissä toimineille Suomen kansalaisille maksetaan. Käytännössä tämä tarkoittaa entisen Neuvostoliiton alueella asuvia ja sieltä Suomeen muuttaneita mainituissa tehtävissä toimineita miehiä, jotka osallistuivat vuosien 1939—1945 sotiimme Suomen armeijan linnoitusrakennusmuodostelmissa sekä naisia, jotka osallistuivat samaan aikaan Suomen armeijaa tukeviin maanpuolustuksellisiin tehtäviin sotatoimialueella.

Linnoitusrakennusjoukoissa mukana olleita ulkomaalaisia miehiä ja sotatoimialueella palvelleita ulkomaalaisia naisia on elossa noin 70 henkeä. Heille vuosittaisena kertasuorituksena maksettavaan 540 euron suuruiseen avustukseen kuluisi siis rahaa 37 800 euroa. Itsenäisen Suomen puolesta toimineille avustus olisi tunnustus heidän tekemästään arvokkaasta työstä, eikä summa tältä kannalta katsoen ole kohtuuton.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  33.50.54 lisäyksenä 37 800 euroa ulkomaalaisille maksettavaan rintama-avustukseen ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että määrärahaa saa käyttää rintama-avustuksen maksamiseen kaikille Suomen puolustusvoimissa vuosien 1939—1945 aikana sotatoimialueella palvelleille ulkomaalaisille työvelvollisille vastaavasti kuin vastaavissa tehtävissä toimiville Suomen kansalaisille.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

 • Jussi Niinistö /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Olli Immonen /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Juho Eerola /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Lea Mäkipää /ps

​​​​