TALOUSARVIOALOITE 304/2013 vp

TAA 304/2013 vp - Jussi Niinistö /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kiertoliittymän rakentamiseen maanteiden 143 ja 2850 risteykseen liikenneturvallisuuden parantamiseksi Hyvinkäällä

Eduskunnalle

Maanteiden 143 ja 2850 risteys Hyvinkään kaupungin pohjoisosassa on huonon näkyvyytensä ja vilkkaan liikenteensä vuoksi ongelmallinen. Vuonna 2010 nuori mopoilija menetti henkensä risteyksessä tapahtuneessa onnettomuudessa. Pienempiin henkilövahinkoihin johtaneita kolareita on sattunut useita, ja läheltä piti -tilanteet ovat yleisiä.

Kiertoliittymä parantaisi risteyksen turvallisuutta oleellisesti. Mopoilijan kuolemaan johtaneen onnettomuuden jälkeen suunnitelmat kiertoliittymän rakentamiseksi saivat vauhtia. Uudenmaan ELY-keskuksen mukaan suunnitelma kiertoliittymää varten on jo valmiina, ja se voidaan toteuttaa rahoituksen järjestyessä. ELY-keskus arvioi risteyksen olevan yksi Uudenmaan tärkeimmistä liittymien parantamishankkeista.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvion momentille  31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa kiertoliittymän rakentamiseen maanteiden 143 ja 2850 risteykseen liikenneturvallisuuden parantamiseksi Hyvinkäällä.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Jussi Niinistö /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Olli Immonen /ps