TALOUSARVIOALOITE 304/2014 vp

TAA 304/2014 vp - Aila Paloniemi /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen toisen asteen koulutukseen Keski-Suomessa

Eduskunnalle

Äänekoskelle suunnitteilla oleva biotuotetehdas tulee työllistämään noin 2 500 henkeä koko arvoketjussa. Biotuotetehtaan eri vaiheet tarvitsevat osaavaa työvoimaa: materiaalin keruu, logistiikka, tehtaan toiminnan turvaaminen ja uusien tuotteiden tutkimus- ja tuotekehitys tulevat kaikki tarjoamaan lisää työtä Keski-Suomessa ja koko Suomessa.

Keski-Suomen työllisyystilanne (17,1 % työvoimasta heinäkuun lopussa 2014) on maan heikoimpia. Lisäksi Keski-Suomesta leikattiin 464 ammatillisen koulutuksen opiskelupaikkaa vuonna 2013. Tämä on johtanut erityisesti aikuiskoulutuspaikkojen niukkaan tarjontaan.

Lisääntyvän puun käytön myötä suurin osaamistarve on tällä hetkellä metsäalalle ja logistiikka-alalle, Keski-Suomessa tarvitaan 200 uutta opiskelijapaikkaa näille aloille. Ammatillinen aikuiskoulutus ja oppisopimusmuotoinen lisäkoulutus ovat nopeita väyliä työmarkkinoille, ja niitä tarvitaan osaavan työvoiman kouluttamisessa biotuotetehtaan tarpeita varten. Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä voisivat tarjota tämän lisäkoulutuksen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  29.20.30 lisäyksenä 2 300 000 euroa, joilla käynnistetään 200 uutta opiskelijapaikkaa metsäalalle ja logistiikka-alalle Keski-Suomessa.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Aila Paloniemi /kesk
  • Eila Tiainen /vas
  • Mauri Pekkarinen /kesk
  • Kauko Tuupainen /ps
  • Anne Kalmari /kesk
  • Teuvo Hakkarainen /ps

​​​​