TALOUSARVIOALOITE 305/2014 vp

TAA 305/2014 vp - Mauri Pekkarinen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen valtatien 4 parantamiseen yhteysvälillä Jyväskylä—Oulu

Eduskunnalle

Valtatie 4 on maamme lyhin ja keskeisin tieyhteys pääkaupunkiseudun ja Pohjois-Suomen välillä palvellen etenkin tavaraliikenteen merkittävimpänä pitkämatkaisten kuljetusten reittinä. Tie on osa EU:n TEN-T-ydinliikenneverkkoa, jonka tulee olla kokonaisuudessaan valmis vuonna 2030. Yhteysväli Jyväskylä—Oulu sisältyy liikennepoliittisen selonteon vuosien 2016—2022 kehittämisohjelmaan, mutta sen toteuttamista on aikaistettava Äänekoskelle rakennettavan biotuotetehtaan takia.

Valtatien 4 yhteysvälin Jyväskylä—Oulu merkittävimmät puutteet kohdistuvat Jyväskylään osuudelle Kirri—Tikkakoski. Tiejakson ongelmina ovat erityisesti huono liikenneturvallisuus ja liikenteen sujuvuutta haittaava ohitusmahdollisuuksien puute. Vilkkaan liikenteen aikaan valtatieltä kääntyvät autot synnyttävät jonoja ja vaaratilanteita, samaten tielle liittyminen on hankalaa. Väylän rakenteellinen kunto on heikko, eikä sen leveys ole liikennemäärän edellyttämällä tasolla. Liikenneturvallisuusriskiä kohottavat paikallisen liikenteen sekoittuminen pitkämatkaiseen liikenteeseen, kevyen liikenteen väylien puute ja runsas liittymien määrä. Jakson korkeat liikennemäärät (KVL noin 15 000—19 000 ajoneuvoa vuorokaudessa) ja pitkämatkaisen raskaan liikenteen suuri osuus edellyttävät moottoritietasoista väylää, jonka rakentaminen tulisi etenkin liikenneturvallisuussyistä käynnistää mahdollisimman pikaisesti. Tiejakson pituus on noin 16 kilometriä, ja sen moottoritieksi rakentamisen kustannuksiksi on arvioitu noin 150 miljoonaa euroa. Koko lähes 340 kilometriä pitkän osuuden Jyväskylä—Oulu parantamisen kustannusarvio on noin 200 miljoonaa euroa.

Äänekosken biotuotetehtaan raaka-aine tullaan kuljettamaan tehtaalle lähinnä rekkoja käyttäen, jolloin valtatie 4 toimii tärkeimpänä kuljetusväylänä. Tehtaan raaka-aineiden saannin kannalta merkittävimmät Jyväskylä—Oulu-välin Äänekoskella sijaitsevat riittävän suunnitteluvalmiuden omaavat osahankkeet ovat Huutomäen eritasoliittymän (vt 4/vt 13) rakentaminen ja Äänekoski—Viitasaari-välin ohituskaistojen parantaminen, jotka on välttämätöntä saada toteutetuiksi ennen vuonna 2017 tapahtuvaa biotuotetehtaan toiminnan käynnistymistä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 40 000 000 euroa valtatien 4 yhteysvälin Jyväskylä—Oulu parantamista varten.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Mauri Pekkarinen /kesk
  • Aila Paloniemi /kesk
  • Anne Kalmari /kesk
  • Kauko Tuupainen /ps
  • Eila Tiainen /vas
  • Teuvo Hakkarainen /ps

​​​​