TALOUSARVIOALOITE 307/2014 vp

TAA 307/2014 vp - Mauri Pekkarinen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen sotainvalidien avopalveluihin

Eduskunnalle

Valtion kuntien käyttöön osoittamilla varoilla järjestetään sotilasvammalain nojalla sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluja vähintään 20 prosentin haitta-asteen sotainvalideille ja veteraanikuntoutuksen määrärahalla kotiin vietäviä palveluja vammautumattomille rintamaveteraaneille. Noin 1 500 haitta-asteeltaan 10 ja 15 prosentin sotainvalidia ei kuulu näiden kummankaan tukijärjestelmän piiriin.

Nuorimpienkin sotainvalidien lähestyessä 90 vuoden ikää on myös lievävammaisilla sotainvalideilla suuri tarve saada erilaisia avopalveluja voidakseen jatkaa kotona asumista. Se on useimpien toive ja myös yhteiskunnalle tuettunakin taloudellisesti edullisin vaihtoehto. Sotavamma ei saa olla syy, joka sulkee pieniprosenttiset sotainvalidit kokonaan valtion rahoituksella turvattujen kotipalvelujen ulkopuolelle.

Sotilasvammamäärärahat ovat supistuneet viime vuosina tuntuvasti korvauksensaajien poistuman seurauksena, joten tarvittava uudistus ei jatkossakaan edellytä määrärahojen korottamista nykytasosta. Valtion korvausvastuu sotavammoista tulee pääosin hoidetuksi kuluvan vuosikymmenen aikana, joten nyt ei ole enää perusteita lykätä sotainvalidien avohoidon laajentamista.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  33.50.51 lisäyksenä 6 000 000 euroa sotilasvammalain nojalla kunnille korvattavien avopalvelujen järjestämiseen 15 prosentin haitta-asteen sotainvalideille.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Mauri Pekkarinen /kesk

​​​​