TALOUSARVIOALOITE 308/2014 vp

TAA 308/2014 vp - Mauri Pekkarinen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen aluearkkitehtitoiminnan jatkamiseen

Eduskunnalle

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukainen kaavoittajavelvoite koskee yli 6 000 asukkaan kuntia. Tätä pienemmät kunnat ovat voineet saada aluearkkitehtitoiminnan avustusta hankkiakseen riittävää asiantuntemusta kaavoituksen ja rakentamisen ohjauksen tehtäviin. Avustus perustuu MRL:n säätämisen yhteydessä tehtyyn ratkaisuun ja valtioneuvoston asetukseen aluearkkitehtitoiminnasta (409/2000).

Aluearkkitehtitoiminnan avustusta saa nyt 45 pientä kuntaa, ja ne muodostavat yhteensä 21 yhteistoiminta-aluetta. Avustusmääräraha vuonna 2013 on 500 000 euroa. Vuoden 2015 talousarvioesitys ei sisällä lainkaan avustusta aluearkkitehtitoimintaan.

Enimmillään tätä avustusta saavia kuntia on ollut yli 100 vuonna 2005, jolloin ne muodostivat noin 30 yhteistoiminta-aluetta. Näin ne ovat voineet hyvin osallistua laajemman kaupunkiseudun ja maakunnan kaavoituksen ja rakentamisen yhteistyöhön. Tätä kautta asioita on voitu nähdä laajemmin kuin vain oman kunnan sisäisen maankäytön kysymyksinä. Kuntien välinen yhteistyö on omalta osaltaan hälventänyt epäluuloja ja vahvistanut seudun yhteistoimintaa.

Edellä oleva osoittaa, että aluearkkitehtitoiminnan jatkaminen on erittäin perusteltua.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  35.20.37 lisäyksenä 400 000 euroa aluearkkitehtitoiminnan tukemiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Mauri Pekkarinen /kesk

​​​​